Skovby Vandværk A.m.b.a.
Hørslevvej 9, Skovby
8464 Galten

Tlf: 8694 6090
sv@skovbyvand.dk

CVR: 35430261
Bank: Arbejdernes Landsbank
Reg: 5394
Konto: 0361613