Deltagelse i generalforsamling og stemmeret

 Hvem der, i henhold til vedtægterne, kan deltage i generalforsamlingen og i afstemninger

 

Vandværket generalforsamling afholdes for vandværkets ejere.

Skovby vandværk er juridisk et Amba – det vil sige det, at dets ejere er andelshaverne (medlemmer). For at blive medlem skal man have tinglyst adkomst (altså eje) fast ejendom i forsyningsområdet.

Medlemmer, der er i restance, har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

Hvert medlem har kun en stemme – uanset at vedkommende ejer flere ejendomme.

 

Ejerboliger:

Den der har tinglyst adkomst til ejendommen har adgang til generalforsamlingen, et par der bor sammen i ejerboligen har begge ret til deltagelse. - Der udleveres dog altid kun én stemme.

 

Boligforening som f.eks. Lejerbo

Det er kun den juridiske ejer, altså for eksempel Lejerbos selskabsbestyrelse, der kan være medlem – og dermed deltage på generalforsamlingen – Der skal fremvises behøring dokumentation på at man juridisk repræsenterer ejeren. – Der udleveres kun én stemme til selskabet.

 

Andelsboligforeninger:

Da den enkelte beboer ikke har tingslyst adkomst til ejendommen, er det er kun selve andelsboligforeningen, som kan være andelshaver og dermed deltage - Der skal fremvises behøring dokumentation på at man juridisk repræsenterer ejeren. - Der udleveres kun én stemme til andelsforeningen.

 

Lejere i øvrigt:

Folk der bor i forsyningsområdet, men som ikke har tinglyst adkomst til fast ejendom, har ikke adgang til generalforsamlingen og altså ikke stemmeret.

 

Forhold omkring fuldmagter:

Et medlem kan afgive sin stemme ved en skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem. Det enkelte medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.