PÅBUDE FRA SKANDERBORG KOMMUNE DISPENSATION VEDR. VANDKVALITET

Påbud om at sikre bedre vandkvalitet og dispensation til at overskride drikkevandskvalitetskriteriet for pesti- cider (DMS og BAM)

Hent meddelelsen