Gode råd fra Skovby Vandværk

Sprøjtefri Have - Vi bor og lever oven på vores drikkevand


1. Kontroller vandforbruget

Mindst hver 14. dag bør De aflæse vandmåleren og notere forbruget af vand.
Hvis De opdager eventuelle fejl (måleren standset, stort forbrug eller lignende) skal De snarest kontakte Skovby Vandværk. Ved jævnligt at sammenligne aflæsningerne vil uregelmæssigheder i vandforbruget straks kunne ses.


2. Forbrug ved forskellige typer utætheder

Utæt vandhane: Langsomt dryp - 1 dråbe/sekund 7 m3/år
Hurtigt dryp 30 m3/år
Løber foroven - drypper forneden 100 m3/år
Utæt toilet: Svært at se 100 m3/år
Let at se 200 m3/år
Uro på vandoverfladen 400 m3/år

3. Hvis der kommer rust i vandet

Når der har været lukket for vandet på grund af reparation af vandledningsnettet, kan det ske, at der kommer rust fra rørene i vandet. De kan nemt skylle Deres installation ren igen ved at lade en vandhane eller to være åbne i nogle minuttet.
Hvis De har været uheldig og fået Deres vasketøj misfarvet af rust fra vandet, anbefaler Statens Husholdningsråd følgende:
Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda til 10 ltr. vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter en normal vask.


4. Midlertidig lukning for vand, stikledningsreparationer og udvidelser

Reparationer og udvidelser af Deres vandinstallationer - herunder middlertidig lukning af stikledningsventilen til ejendommen, må kun udføres af en autoriseret VVS-installatør.


5. Indstilling af opvaskemaskine og andre hårde hvidevare som har vandtilførsel

Skema i vandets totale hårdhed
Der findes ingen kvalitetskrav til hårdheden, men den bør som udgangspunkt ligge mellem 5-300dH. Hårdhed, total 0dH betegnelse.

Meget blødt 0 - 4
Blødt 4 - 8
Middelhårdt 8 - 12
Temmelig hårdt 12 - 18
Hårdt 18 - 30
Meget hårdt Over 30

Hårdheden af vandet målt ved afgang fra Skovby Vandværk 12,6 0dH


LEGIONELLA

Hvad er Legionella?
Legionella er bakterier der lever i ferskvand og andre våde/fugtige miljøer. De formerer sig bedst i lunkent vand, 25 - 45º C. der findes over 40 arter af bakteriefamilien Legionellaceae. Den som er hyppigst årsag til sygdom er L. pneumophilia. Legionella er gram-negative, aerobe, katalasepositive stave, der er bevægelige i vand og har størrelsen 1 – 2 µm.

Legionellabakterier er årsag til 2 sygdomme:

Legionærsygdom, som er en lungebetændelse forårsaget af at bakterierne inficerer makrofager (en type hvide blodceller) i lungerne. Pontiac feber, som er en influenza-lignende sygdom.

Legionærsyge: Legionærsygdom er en lungebetændelse forårsaget af bakterien Legionella pneumophila og i sjældne tilfælde af andre legionellaarter. Lungebetændelsen skyldes at bakterierne inficerer makrofager (en type hvide blodceller) i lungerne.

Smitte: Smitte foregår hyppigst ved indånding af små vandpartikler (aerosol) der er forurenet med legionellabakterier, smitte kan sandsynligvis også ske ved fejlsynkning af forurenet vand. Sygdommen smitter ikke fra person til person.

Symptomer: De første symptomer er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter, ganske som ved en influenza. I nogle tilfælde ses der opkastning og/eller diaré tidligt i sygdomsforløbet. I løbet af kort tid indtræder hoste ofte ledsaget af brystsmerter. Sygdommen udvikler sig videre til lungebetændelse ofte med symptomer fra andre organer som centralnervesystemet (konfusion), lever og nyre.

Diagnose: En sikker diagnose kan kun stilles ved laboratorieprøver, da symptomerne ligner dem, man ser ved andre bakterielle lungebetændelser.

Behandling: Infektionen kan ikke behandles med penicillin, men med andre antibiotika som makrolider eller flourokinoloner, der kan trænge ind i de inficerede celler. Korrekt og tidlig behandling er ofte vigtig for sygdommens prognose. Man kan ikke vaccinere mod legionærsygdom.

I Danmark påvises der omkring 100 tilfælde af legionærsygdom om året. Ca. 30% af tilfældene er rejserelaterede, dvs. pådraget under rejse, typisk til det sydlige Europa. Ca. 20% af tilfældene er hospitalserhvervede (nosokomielle infektioner), mens resten af tilfældene erhverves i Danmark udenfor hospital.

Legionærsygdom rammer hyppigst ældre og i forvejen svækkede personer, og patienter er oftere mænd end kvinder. Anslagsraten er lav, idet kun få af de personer, der udsættes for smitten, bliver syge. Dødeligheden er i Danmark på ca. 15%, for de nosokomielle infektioner dog på ca. 30%.

Forebyggelse: Da Legionella smitter gennem vand, er den vigtigste forebyggelse at begrænse væksten af bakterierne i de potentielle smittekilder. Da bakterien formerer sig i lunkent vand, men kun i ringe grad i koldt vand (mindre end) 20º C og dør ved temperaturer over 50º C, er det vigtigt at hhv. det kolde og varme brugsvand overholder disse temperaturkrav. For vandsystemer, hvor der anvendes lunkent vand (fx. spabade), er det vigtigt at anvende tilstrækkeligt med biocider. For systemer, der spreder forstøvet vand til omgivelserne (fx. køletårne og befugtningsanlæg) er det vigtigt, at bakterierne dræbes med fx. biocider eller på anden måde hindres i opformering eller spredning med det forstøvede vand. Generelt er det vigtigt at overholde de hygiejniske retningslinier for de forskellige vandsystemer.

Andet: Legionærsygdom er anmeldelsespligtig på formular 1515 (SSI). Udover legionærsygdom er legionellabakterier årsag til Pontiac feber, som er en influenza lignende sygdom uden lungebetændelse.