• Vand er ikke


    bare vand...

Velkommen til
Skovby Vandværk A.m.b.a

Skovby Vandværk er et privat vandværk, som er stiftet i 1934. Vandværket forsyner i dag ca. 1.350 andelshaver, og der udpumpes ca. 150.000 m3 rent drikkevand om året. Vandet hentes fra 3 boringer.

Se takstblad og priser her

Vigtig information